Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: Ekim 2023

1.ŞARTLARIN KABULÜ

Fruugo.com Ltd ve Fruugo.com Ltd'nin tamamına sahip olduğu iştirakleri ve Fruugo (Ireland) Ltd (“biz”veya “Fruugo”) dahil olmak üzere herhangi bir grup iştiraki tarafından size sağlanan Fruugo elektronik alışveriş sitelerine (“Hizmet”) hoş geldiniz.

Hizmet, Fruugo.com Ltd. tarafından işletilmektedir. Fruugo, İngiltere ve Galler'de 06553460 şirket numarası altında kayıtlıdır ve Fruugo'nun kayıtlı ofisi Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ'dur. Fruugo'nun KDV numarası GB 413 9004 29'dur.

Bu Kullanım Koşulları ("KK"), Hizmet aracılığıyla sunulan içerik, yazılım ve hizmetleri kullanımınızı düzenlemektedir. Lütfen Hizmeti kullanmadan önce bu KK'yı dikkatlice okuyun. Hizmeti kullanarak, KK'ya bağlı kalmayı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarını veya bunlarda yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmayı bırakmalısınız.

Fruugo, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu KK'nın bölümlerini istediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu KK'yı periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Değişikliklerin yayınlanmasının ardından Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlamına gelecektir. Bu KK'ya uyduğunuz sürece, Fruugo size Hizmete girmeniz ve Hizmeti kullanmanız için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir ayrıcalık verir.

Siz ve Fruugo tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Hizmete kayıt olmak veya Hizmeti ziyaret etmek veya Hizmete göz atmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde Hizmeti kullanarak, bu KK'ya ve burada atıfta bulunulan veya Fruugo tarafından yayınlanan veya kullanıma sunulan tüm ek hüküm ve koşullara ("Ek Koşullar") ve politikalara ve yönergelere ("Politikalar"), her durumda söz konusu Ek Koşullar ve Politikaların Hizmeti kullanımınız için geçerli olduğu ölçüde bağlı olmayı ve bunlara uymayı kabul etmiş olursunuz.

Ek Şartlar ve Politikalar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Fruugo Gizlilik Bildirimi;

Fruugo Çerez Politikası;

Fruugo Yasaklı Ürünler Politikası;

Fruugo Sahtecilikle Mücadele Politikası;

Fruugo Ticari Marka Politikası;

Üçüncü Taraf Yasal Şikayetler Politikası ;

Fruugo'nun Reşit Olmayanların Korunması Politikası, ve

Fruugo İçerik Doğruluğu Politikası.

Tüm Ek Şartlar ve Politikalar işbu belgeye özellikle referans olarak dahil edilmiştir ve TOU, tüm Ek Şartlar ve Politikalarla birlikte, işbu belgenin konusuyla ilgili olarak sizinle Fruugo arasındaki sözleşmenin tamamını ("Sözleşme") oluşturur ve önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

KK'nın tarafımızdan veya tarafımızdan sağlanan diğer Ek Şartlar veya Politikalarla çeliştiği ölçüde, sırasıyla Ek Şartlar veya Politikalar, çelişki ölçüsünde kontrol edecektir. Herhangi bir sipariş onayında veya diğer belgelerde önerebileceğiniz ek hüküm ve koşullar reddedilir ve sizinle ayrı bir yazılı

anlaşmada tarafımızdan açıkça kabul edilmedikçe hiçbir etkisi olmayacaktır. Hizmetin belirli bir bölümünü kullanımınız, Fruugo tarafından zaman zaman yayınlanabilecek ve değiştirilebilecek söz konusu Hizmet için geçerli yönergelere ve politikalara da tabi olabilir.

Bu Sözleşme, Hizmetin bir kullanıcısı olarak sizin ("siz") için yasal olarak bağlayıcı olan hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, Hizmette yeni bir özellik veya geliştirme ya da yeni özelliklerin piyasaya sürülmesi KK'ya tabi olacaktır.

2.MÜLKİYET HAKLARI VE TİCARİ MARKA BİLGİLERİ

Fruugo, Hizmetin işletmecisidir ve Hizmetin içeriği Fruugo'nun (veya bağlı şirketlerimizin) mülkiyetindedir ya da tedarikçilerimizin lisansı altında kullanılmaktadır. Fruugo, bu Hizmetteki bilgilerin derlenmesinin sahibidir.

Fruugo'nun ve bağlı kuruluşlarımızın ve tedarikçilerimizin hakları, telif hakları, ticari markalar ve veri tabanı haklarının korunması da dahil olmak üzere Birleşik Krallık, Avrupa ve Uluslararası fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Bu Hizmetin kötüye kullanılması hukuki sorumluluk doğurabilir veya cezai yaptırımlara neden olabilir. Fruugo, perakendecilerin ürünlerine göz atmak, mal sipariş etmek veya perakendeciler veya bizim (veya bağlı kuruluşlarımızın) iletişim bilgilerini almak amacıyla Hizmete erişmeniz için size sınırlı, münhasır olmayan ve iptal edilebilir bir lisans verir.

Hizmete erişim lisansınız, web sitemizin herhangi bir ticari kullanımını veya Fruugo (veya bağlı kuruluşlarımız) dışındaki herhangi bir ticari kuruluşun yararına olan herhangi bir kullanımını kapsamaz.

Hizmetin, geçerli fikri mülkiyet ve diğer yasalarla korunan özel ve gizli bilgiler içerdiğini kabul ve beyan etmiş olursunuz. Fruugo logosu, web sitesi ve Hizmet markaları ve diğer Fruugo logoları ile ürün ve hizmet adları Fruugo.com Ltd'nin ticari markalarıdır ("Fruugo Markaları"). Ayrıca, Hizmet aracılığıyla size sunulan içeriğin Fruugo Ticari Markalar Politikamızda belirtildiği gibi telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve yasaları ile korunduğunu kabul ve beyan etmiş olursunuz.

Fruugo tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, Fruugo Markalarını herhangi bir şekilde görüntülememeyi veya kullanmamayı kabul etmiş olursunuz. Fruugo Markaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Fruugo'nun Ticari Marka Politikasını okuyun. Hizmetimizin herhangi bir bölümünü (otomatik sayfa önbelleğe alma dışında) indirmenize, değiştirmenize veya herhangi bir bölümünü değiştirmenize, çoğaltmanıza veya kopyalamanıza, satmanıza (herhangi bir yeniden satış dahil) veya Hizmetimizi veya web sitemizi (veya herhangi bir bölümünü) yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla başka bir şekilde kullanmanıza ve web sitemizi çerçevelemenize açıkça izin verilmez.

3.İŞİMİZ

Fruugo, bağımsız perakendecilerin ve alıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan küresel bir pazar yeridir. Fruugo, perakendecilerin son kullanıcılara ürün ("Ürün" veya "Ürünler") listeleyen ve satan mağazalar kurmasına olanak tanır. Fruugo ilgili Ürünleri kendisi satmaz, ilgili Ürünleri işlemez, doğrulamaz veya başka bir şekilde görmez ve yerine getirme sürecine dahil olmaz. Fruugo, platformundaki Ürünlerin üreticisi veya distribütörü değildir. Her bir ürün teşhir sayfası, Ürünleri Hizmet üzerinde satışa sunan perakendecinin adını, yerini ve adresini açıkça belirtir.

4.TİCARİ TEMSİLCİ STATÜSÜ

Fruugo.com Ltd ve Fruugo (Ireland) Limited'in her biri, müşteriler adına değil, yalnızca perakendecilerin ticari temsilcisi olarak hareket edebilir. Fruugo'nun perakendecilerle yaptığı

anlaşmada, perakendeciler Fruugo'yu Ürünlerin müşterilere satışını perakendeciler adına gerçekleştirmesi için yetkilendirmiştir.

Fruugo bir işletmeden tüketiciye ("B2C") pazar yeridir - Fruugo işletmelerden son tüketicilere satışları kolaylaştırır. Perakendeciler, satılan Ürünlerle ilgili olarak kayıtlı tacirdir. Fruugo, satın alınan Ürünlerin ödemesi ile ilgili olarak kayıtlı tacirdir. Hizmet üzerinden bir Ürün satın aldığınızda, satış sözleşmesi yalnızca siz ve perakendeci arasındadır. Bu, Hizmet üzerinden bir Ürün satın aldığınızda, işleminizin Ürünü listeleyen Satıcı ile olduğu ve siparişinizin yerine getirilmesinden Satıcının sorumlu olduğu anlamına gelir.

Bu Hizmette satış için listelenen Ürünlerin hiçbiri Fruugo tarafından doğrulanmamaktadır. Fruugo, üçüncü tarafların uygun olduğunda kullanabileceği bir Bildirim ve Kaldırma Prosedürü işletir ve Fruugo, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ürünleri Hizmetten kaldırabilir. Bir ürün güvenlik düzenleyici tarafından satışa uygun bulunmuyorsa, Fruugo, bir perakendeciye ürünün geri çağrılması konusunda yardımcı olabilir..

Fruugo bir B2C işletmesi olduğundan, siparişiniz için geçerli olan B2C vergi kurallarına uygun olarak, satın alma fiyatı, konumunuz ve perakendecinin konumu dikkate alınarak siparişinizden vergi alınır. Fruugo, işletmeden işletmeye ("B2B") senaryosu için fatura düzenleyemez veya değiştiremez.

Yukarıdakilere ek olarak, Fruugo, web siteleri aracılığıyla listelenen veya satılan hiçbir şeye sahip değildir ve alıcılar ile satıcılar (perakendeciler) arasındaki gerçek işleme dahil değildir. Fruugo işlemin bir tarafı değildir ve satış sözleşmesi doğrudan alıcı ve satıcı arasındadır. Fruugo anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaya yardımcı olabilirken, Fruugo'nun listelenen Ürünlerin varlığı, kalitesi, güvenliği veya yasallığı; satıcının liste içeriğinin doğruluğu; satıcıların ürün satma yeteneği; alıcıların ürünler için ödeme yapma yeteneği; veya bir alıcı veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağı veya bir ürünü iade edeceği üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunları garanti etmez.

Sorumlu bir çevrimiçi platform olarak, Hizmetin bütünlüğü işimiz ve tüm ortaklarımız için son derece önemlidir. Hizmeti kullanan tüm perakendeciler Fruugo'nun perakendeci hüküm ve koşullarına uymalıdır ve hem perakendecilerin hem de tüketicilerin bu KK'da belirtilen koşullara uymasını şart koşuyoruz.

Hizmet üzerinde perakendeciler tarafından satılan tüm Ürünler, yalnızca kişisel, ev içi kullanım için olmaları temelinde satılmaktadır.

5.FRUUGO'NUN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Kayıt Verileri (aşağıda tanımlandığı gibi) ve hakkınızdaki diğer bazı bilgiler Fruugo'nun Gizlilik Bildirimine tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimizin tamamını inceleyin.

Hesap bilgilerinize ve Hizmet aracılığıyla size sağlanan her türlü içeriğe ("İçerik") erişebileceğimizi, bunları koruyabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi kabul etmiş olursunuz: (a) Hizmeti size ve diğerlerine verimli bir şekilde sağlamak amacıyla Fruugo'nun dünya çapındaki bağlı şirketlerine; (b) hesabınızı standart işletim prosedürlerimize uygun olarak düzgün bir şekilde yönetmek amacıyla; ve (c) yasaların gerektirmesi halinde veya bu tür bir erişim, koruma veya ifşanın makul olarak gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inançla: (i) yasal sürece uymak; (ii) KK'yı uygulamak; (iii) herhangi bir İçeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek; (iv) müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt vermek; veya (v) Hizmetin, kullanıcılarının ve halkın haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak.

Fruugo, eğitim ve kalite standardı amacıyla müşteri hizmetleri veya satış görüşmelerini kaydedebilir ve sizinle Fruugo arasındaki ve sizinle tarafımızdan temsil edilen perakendeci arasındaki etkileşimle ilgili diğer bilgileri toplayabilir.

6.KAYIT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Hizmeti kullanmanız karşılığında şunları kabul etmiş olursunuz: (a) Hizmetin kayıt formu ("Kayıt Verileri") tarafından istendiği şekilde kendiniz hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlamayı ve (b) Kayıt Verilerini gerçek, doğru ve eksiksiz tutmak için muhafaza etmeyi ve derhal güncellemeyi.

Doğru olmayan, yanlış veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz veya bu tür bilgilerin doğru olmadığından, yanlış veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelerimiz varsa, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü) gelecekte kullanmayı reddetme hakkına sahibiz.

Fruugo'nun Reşit Olmayanların Korunması Politikası vardır ve Hizmeti kullanmak için en az on sekiz (18) yaşında olmanız gerekir. Fruugo, Hizmeti kullanan üçüncü taraf perakendecilerin yaş sınırlaması olan Ürünlerin satışı için yaş doğrulama süreçleri uygulamasını zorunlu hale getirmiştir.

7.FRUUGO HESABI, ŞİFRE VE GÜVENLİK

Hizmetin kayıt işlemini tamamladıktan sonra bir şifre ve hesap ataması alacaksınız. Şifrenin ve hesabın gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve Hizmet üzerinde şifreniz veya hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Şifrenizin veya hesabınızın yetkisiz kullanımını ve Hizmetle ilgili diğer güvenlik ihlallerini derhal bize bildirmeyi kabul etmiş olursunuz. Fruugo, bu bölüme uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz ve tutulmayacaktır.

8.ÜRÜNLER VE TESLİMAT

Yukarıdaki 4. Bölümde açıklandığı üzere, Hizmette görüntülenen tüm Ürünler üçüncü taraf bağımsız perakendeciler tarafından satılmaktadır. Fruugo, Ürünlerin ne alıcısı ne de satıcısıdır. Fruugo.com Ltd, Hizmet platformu sağlayıcısıdır.

Perakendecilerle yaptığımız anlaşmalarda, perakendeciler Fruugo'ya Ürünlerin müşterilere satışını tamamlama yetkisi vermiştir. Bu, tamamlanan işleme bağlı olarak, Fruugo.com Ltd veya Fruugo (Ireland) Ltd'nin perakendecileri Ürün satışına bağlama yetkisine sahip olduğu, ancak bunun ilgili Ürünün satışı için sözleşme yapan tarafları etkilemediği anlamına gelir. Hizmet aracılığıyla bir Ürünün satışının tamamlanması üzerine oluşturulan bir sözleşme yalnızca müşteri ile perakendeci arasında yapılır, ancak Fruugo perakendeciyi bu sözleşme uyarınca bir Ürünün satışına bağlama yetkisine sahiptir. Fruugo bu tür bir sözleşmeye taraf değildir ve bu sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Hizmet üzerinden yapılan satışlarla ilgili olarak perakendecilerin teslimat süreçlerini ve müşterilerin satılan Ürünlerle ilgili geri bildirimlerini izliyoruz, ancak Fruugo, Hizmet üzerinde satılan Ürünler veya Ürünlerin teslimatları üzerinde doğrudan bir kontrole sahip değildir ve bunları ele almaz veya doğrulamaz.

Hizmeti kullanarak bir sipariş verdiğinizde, siparişinizin alındığını onaylayan bir e-posta alacaksınız. Bu e-posta yalnızca bilgi amaçlı bir onaydır ve siparişinizin perakendeci tarafından kabul edildiği anlamına gelmez. Sizinle perakendeci arasında Ürünlerle ilgili sözleşme, perakendecinin siparişinizi kabul ettiğini kontrol edene kadar oluşturulmayacaktır. Siparişiniz kabul edilirse, Fruugo size bir onay e-postası gönderecek ve bu da sizinle perakendeci arasındaki sözleşmeyi sonuçlandıracaktır. Onay e-postası, siparişte satın alınan Ürünlerin bir açıklamasını ve sizinle perakendeci arasındaki sözleşmeyi iptal etme haklarınızla ilgili diğer bazı bilgileri içerecektir. Yalnızca sevkiyat onayı e-postasında listelenen Ürünler

siz ve perakendeci arasındaki sözleşmeye dahil edilir. Bir sipariş onaylandı olarak işaretlenmişse, perakendeci bir sipariş onaylandıktan hemen sonra yerine getirme sürecine başladığından iptal mümkün olmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen İptal ve İade Politikası'na bakınız.

Fruugo ödemelerinizi perakendeci adına alır ve ayrıca hak kazanabileceğiniz her türlü parayı perakendeci adına size iade etmeyi taahhüt ederiz. Para iadesi için meşru bir hak olup olmadığına ilişkin birincil karar perakendeciye aittir. Ancak, para iadesi yapmaya ve bu tutarı perakendeciden geri almaya karar verebileceğimiz bazı sınırlı durumlar vardır. Ödemeleriniz, Fruugo.com Ltd veya Fruugo.com Ltd'nin tamamen sahip olduğu alt şirketleri (Fruugo (Ireland) Ltd dahil) tarafından işlenir ve tarafımızdan, hizmet aracılığıyla yaptığınız alışverişler için her bir perakendeciye olan borcunuzu ödemek üzere ilgili perakendecilere iletilir. Further instructions are given in the relevant chapters of the Fruugo Help Centre. Bu talimatlar zaman zaman size bildirilerek veya bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu tür talimatların bu KK'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturacağını anlar ve kabul etmiş olursunuz.

Garanti koşulları Ürüne özeldir ve bu nedenle ilgili Ürünle birlikte veya ilgili perakendeci tarafından sağlanacaktır.

9.YEREL YASA VE KURALLARA UYGUNLUK

İkamet ettiğiniz ülkede çevrimiçi davranış, kabul edilebilir içerik ve yasaklı Ürünlerle ilgili geçerli tüm yerel yasa ve kurallar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Ürünü sipariş ettiğiniz ülkede yasa dışı kabul edilmesi durumunda, tarafınızdan yapılan bir siparişe istinaden ortaya çıkan gümrük ücretleri, para cezaları, cezalar, yaptırımlar veya diğer masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

Perakendecilerden, Hizmet üzerinde satışa sunulan Ürünlerin tüketicinin ikamet ettiği ülke ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini talep ediyoruz, ancak sipariş vermeden önce Ürün açıklamasını dikkatlice incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Fruugo küresel bir pazar yeri olduğundan, bazı ürünler birden fazla Hizmette listelenebilir. Sınır ötesi işlemlerle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak satıcı ve tüketicinin sorumluluğundadır.

10. HİZMETİN TEKRAR SATIŞI YOK

Hizmetin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı veya yeniden satmamayı ya da Hizmeti kişisel kazanç için kullanmamayı kabul etmiş olursunuz. Fruugo veya reklamcılar tarafından açıkça izin verilmedikçe, Hizmeti tamamen veya kısmen değiştirmemeyi, kiralamamayı, kiraya vermemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya Hizmete dayalı türev çalışmalar oluşturmamayı kabul etmiş olursunuz.

Hizmete erişim için tarafımızdan sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla Hizmete erişmemeyi veya erişme girişiminde bulunmamayı kabul etmiş olursunuz.

11. HİZMETTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Herhangi bir zamanda, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya durdurma hakkımızı saklı tutarız. Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul etmiş olursunuz.

12. BAĞLANTILAR

Hizmet, diğer İnternet sitelerine veya kaynaklarına içerik veya bağlantılar sağlayabilir veya üçüncü taraflar sağlayabilir. Fruugo'nun bu tür harici içeriklerin, sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve Fruugo'nun bu tür sitelerdeki veya kaynaklardaki herhangi bir materyal veya hizmeti onaylamadığını ve bunlardan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan etmiş olursunuz. Fruugo, üçüncü taraf içeriği veya web siteleri üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve Fruugo bu web sitelerinde yer alan herhangi bir şeyle ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, Fruugo'nun, bu tür bir sitede veya kaynakta bulunan bu tür materyallerin veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan etmiş olursunuz.

13. TAZMİNAT

Fruugo'yu ve tüm iştiraklerimizi, bağlı kuruluşlarımızı, memurlarımızı, hissedarlarımızı, acentelerimizi ve diğer ortaklarımızı, perakendecilerimizi ve çalışanlarımızı, Hizmeti kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir üçüncü tarafça Fruugo'ya karşı yapılan makul yasal masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir iddia veya talep, kayıp, yükümlülük, talep veya masraftan tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul etmiş olursunuz (Hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz, gönderdiğiniz veya ilettiğiniz içerik, Hizmeti kullanımınız veya Hizmetle bağlantınız, Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz veya başka birinin haklarını ihlal etmeniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

14. SORUMLULUK REDDİ

ŞUNU AÇIKÇA KABUL ETMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ:

  1. HİZMETİ KULLANMANIZIN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR. HİZMET "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİ, KOŞUL VE DİĞER ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDİYORUZ.

  2. (I) HİZMETİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI, (II) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI (VEYA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİ), (III) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI, (IV) VE HİZMET ARACILIĞIYLA SATIN ALDIĞINIZ VEYA ELDE ETTİĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ VEYA DİĞER MATERYALLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ.

  3. HİZMETİN KULLANILMASI YOLUYLA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN İNDİRİLMESİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİ KENDİ TAKDİRİNİZDE VE RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE YAPILIR VE BU TÜR HERHANGİ BİR İÇERİĞİN İNDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLURSUNUZ.

  4. TARAFIMIZDAN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETTEN ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, KULLANIM KOŞULLRINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA BAŞKA BİR YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURMAZ.

  5. SİTEYİ VE/VEYA HİZMETLERİ KULLANMANIZLA BAĞLANTILI VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN EYLEMLERİ, İHMALLERİ VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDİYORUZ.

  6. SİTEYİ VE BAĞLANTILI SİTELERİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUK SİZE AİTTİR. SİTEDEN VEYA HERHANGİ BİR İÇERİKTEN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZ İÇİN FRUUGO'YA KARŞI TEK ÇARENİZ SİTEYİ VEYA BU TÜR İÇERİKLERİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR.

Yukarıdaki sorumluluk reddi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka herhangi bir dava nedeni olsun, herhangi bir performans arızası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, çalışma veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya imha veya yetkisiz erişim, değiştirme veya kullanımdan kaynaklanan her türlü zarar, sorumluluk veya yaralanma için geçerlidir.

Fruugo, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın aşağıdakilerden herhangi birini yapma hakkını saklı tutar: (1) Herhangi bir nedenle Hizmetin veya Hizmetin herhangi bir bölümünün çalışmasını veya Hizmete erişimi değiştirmek, askıya almak veya sonlandırmak; (2) Hizmeti veya Hizmetin herhangi bir bölümünü ve geçerli politikaları veya şartları değiştirmek veya değiştirmek; ve (3) rutin veya rutin olmayan bakım, hata düzeltme veya diğer değişiklikleri gerçekleştirmek için gerekli olduğu şekilde Hizmetin veya Hizmetin herhangi bir bölümünün çalışmasını kesmek.

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Olayı kendiniz çözerek herhangi bir maliyete katlanmadan önce, potansiyel olarak sorumlu olabileceğimiz herhangi bir konuyu çözmek için Fruugo'ya sizinle birlikte çalışması için makul bir fırsat vermeyi kabul etmiş olursunuz.

KANUNLARIN YASAKLADIĞI HALLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, FRUUGO'NUN, KAR KAYBI, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ: (I) HİZMETİN VEYA HİZMETTE GÖRÜNTÜLENEN HERHANGİ BIR ÜRÜNÜN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI; (II) HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETTEN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGI BİR ÜRÜN, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMETTEN VEYA ALINAN MESAJLARDAN VEYA GİRİLEN İŞLELRDEN KAYNAKLANAN İKAME ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEDARİK MALİYETİ; (III) İLETİMLERİNİZE VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ; (IV) HİZMETTEKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BEYANLARI VEYA DAVRANIŞLARI; VEYA (V) HİZMET VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA GÖRÜNTÜLENEN VEYA SATILAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ DİĞER HERHANGİ BİR KONU.

TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUNUZ, İLGİLİ ÜRÜN VEYA HİZMETLER İÇİN TARAFINIZDAN ÖDENEN TUTARI AŞMAYACAKTIR.

AKSİ YÖNDEKİ HERHANGİ BİR TÜZÜK VEYA YASAYA BAKILMAKSIZIN, GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN, HİZMETİN, HİZMETTE SERGİLENEN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA SATILAN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA KULLANIM KOŞULLARININ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP VEYA DAVA SEBEBİNİN, SÖZ KONUSU TALEP VEYA DAVA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKMASINDAN SONRAKİ BİR (1) YIL İÇİNDE AÇILMASI GEREKTİĞİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

FRUUGO'NUN HİZMETİ HATALI KULLANIMINIZDAN VEYA BU KURALLARIN İHLALİNDEN DOLAYI UĞRADIĞI HER TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARARDAN, KAYIP VEYA ZARARIN MAKUL ÖLÇÜDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMASI VE FRUUGO'NUN KAYIPLARI AZALTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMUŞ OLMASI KAYDIYLA SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ.

16. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

BAZI YARGI BÖLGELERİ BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA BELİRLİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BUNA GÖRE, YUKARIDAKİ 13. VE 14. BÖLÜMLERDE YER ALAN BAZI SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

KULLANIM KOŞULLARINDA YER ALAN HİÇBİR HUSUS TÜKETİCİLERİN YASAL HAKLARINI ETKİLEMEZ.

17. KULLANIM KOŞULLARININ İHLALİ VE FESİH

Fruugo, Hizmeti kullanımınızla ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayetle bağlantılı olarak veya Fruugo'nun haklarına veya mülkiyetine veya Fruugo'nun müşterileri de dahil olmak üzere Hizmet ziyaretçilerinin veya kullanıcılarının haklarına veya mülkiyetine (kasıtlı veya kasıtsız olarak) zarar verebilecek veya müdahale edebilecek birini belirlemek, iletişime geçmek veya yasal işlem başlatmak için böyle bir açıklamanın gerekli olduğunu belirlersek, hakkınızda sahip olduğumuz bilgileri (kimliğiniz dahil) ifşa edebilir. Fruugo, Fruugo'nun yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal süreç veya hükümet talebine uymak için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi ifşa etme hakkını her zaman saklı tutar. Fruugo ayrıca, dolandırıcılıktan korunma amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi alışverişi de dahil olmak üzere, geçerli yasaların bu tür bir ifşayı gerektirdiğini veya buna izin verdiğini belirlediğinde bilgilerinizi ifşa edebilir.

Fruugo'nun, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, bu KK'yi veya Hizmeti kullanımınızla ilişkili olabilecek diğer Ek Şartları, Politikaları veya yönergeleri ihlal ettiğinizi tespit edersek, Hizmete erişiminizi sonlandırabileceğini ve/veya Hizmete gelecekteki erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, bu KK'nın tarafınızdan ihlal edilmesinin yasa dışı ve haksız bir ticari uygulama teşkil edeceğini ve Fruugo'ya maddi zararların yetersiz kalacağı telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini kabul etmiş olursunuz ve Fruugo'nun bu tür durumlarda gerekli veya uygun gördüğü herhangi bir ihtiyati tedbir veya adil yardım almasına rıza göstermiş olursunuz. Bu çözüm yolları, Fruugo'nun kanunen veya hakkaniyete uygun olarak sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ektir.

Fruugo'nun, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, (1) kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumlarının talepleri, (2) sizin tarafınızdan yapılan bir talep (kendi kendine başlatılan hesap silme işlemleri), (3) Hizmetin veya Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmetin durdurulması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (4) beklenmedik teknik sorunlar veya problemleri içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bir nedenle Hizmete erişiminizi sonlandırabileceğini kabul etmiş olursunuz.

Fruugo, bu KK'yı ihlal etmenizin bir sonucu olarak size karşı herhangi bir yasal işlem başlatırsa, Fruugo'ya verilen diğer yardımlara ek olarak, Fruugo sizden tüm makul yasal ücretleri ve bu tür işlemlerin masraflarını geri alma hakkına sahip olacaktır ve siz de ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Fruugo'nun, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi sonucunda Hizmete erişiminizin sona erdirilmesinden dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmiş olursunuz.

Bu KK'nın herhangi bir hükmü uyarınca Hizmete erişiminizin sona erdirilmesinin önceden bildirimde bulunmaksızın gerçekleştirilebileceğini ve Fruugo'nun hesabınızı derhal devre dışı bırakabileceğini veya silebileceğini kabul etmiş olursunuz.

Belirli bir süre kullanılmayan herhangi bir hesap, Fruugo'nun yönergeleri ve politikaları doğrultusunda sonlandırılabilir ve içindeki tüm içerikler kalıcı olarak silinebilir. Hizmet tarafından muhafaza edilen veya iletilen herhangi bir içeriğin silinmesi veya saklanmaması konusunda hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz olmadığını kabul etmiş olursunuz.

18. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Fruugo, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve bir Bildirim ve Kaldırma prosedürüne sahiptir. Hizmet üzerinde fikri mülkiyet haklarınızdan herhangi birinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen sorunu Üçüncü Taraf Yasal Şikayetleri Politikamız doğrultusunda gerekli tüm destekleyici belgelerle birlikte legal@fruugo.com adresine bildirin.

19. PROMOSYON KODLARI

Fruugo, tüketicilerin Hizmeti kullanarak verdikleri siparişlerde indirim gibi avantajlar elde etmelerini sağlayan promosyon kodları yayınlayabilir. Bu kodlar devredilemez, bu nedenle yalnızca verildikleri kişi tarafından kullanılabilir ve yalnızca kullanım hüküm ve koşullarına uygun olarak kullanılmalıdır. Bir promosyon avantajı talep etmek için bir promosyon kodu kullanırsanız, öncelikle size verildiğini ve kullanmaya uygun olduğunuzu kontrol etmelisiniz. Bir promosyon avantajı talep etmek için kodu kullanarak (i) kodu kullanma hakkınız olduğunu; (ii) kodun kullanımı için geçerli olan tüm koşulları karşıladığınızı ve (ii) promosyonla ilgili hüküm ve koşulları kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Fruugo promosyonu kullanma hakkınız olmadığını veya kullanım şart ve koşullarını karşılamadığınızı tespit ederse, siparişiniz reddedilebilir veya alternatif olarak, promosyon avantajı uygulanmadan perakendeci tarafından işleme alınabilir.

20. İNCELEMELER

Fruugo, Hizmetinde Ürünlere ilişkin tüketici değerlendirmelerini göstermez. Ancak Fruugo, kullanıcıların deneyimlerini yansıtmalarına olanak sağlamak için Trust Pilot incelemeleri toplamaktadır. Kullanıcılar tek tek Ürünleri gözden geçirmezler ancak Hizmet deneyimlerini gözden geçirebilirler.

Fruugo, tüm değerlendirmelerin gerçek bir deneyime dayandığını doğrulamak için yalnızca sipariş numarası eklenmiş değerlendirmeleri kabul eder. Sipariş numarası olmadan bir inceleme gönderilmişse, Fruugo ek bilgi talebinde bulunacaktır. Bu talep yerine getirilmezse, doğrulanmış bir alıcıdan gelip gelmediğini teyit edemeyeceğimiz için incelemeyi kaldıracağız.

21. FRUUGO ONLINE ARAMA SONUÇLARI NASIL SIRALANIYOR

Hizmet üzerinde yapılan aramalardan elde edilen sonuçlar şu faktörler kullanılarak sıralanır: alaka düzeyi (arama sorgusuyla), ilgili perakendecilerin geçmiş satış ve hizmet performansı ve bir ürün satın alındığında Fruugo'nun bir perakendeciden kazanabileceği komisyon. Arama sonuçlarının veya Ürün karusellerinin içeriğinin ya da Hizmetteki diğer tanıtım içeriklerinin öncelikli olarak perakendeciler tarafından yapılan ödemelerden (Sponsorlu İçerik) etkilendiği durumlarda, bu durum içerik veya sonuçlarla birlikte belirtilecektir.

22. İHLALLER

Lütfen herhangi bir KK ihlalini Fruugo müşteri hizmetlerine bildirin.

23. DUYURU

Size yapılacak bildirimler e-posta veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hizmet ayrıca, Hizmet üzerinde genel olarak size bildirimler veya bildirimlere bağlantılar görüntüleyerek KK'da veya diğer konularda yapılan değişikliklere ilişkin bildirimler sağlayabilir.

24. İPTAL

Çoğu durumda, sipariş verildikten sonra siparişi iptal etmek mümkün değildir, çünkü çoğu sipariş için perakendeciler tarafından hemen yerine getirme süreci başlar.

Siparişinizi iptal etmek mümkünse, perakendeci bunu yapabildiklerini size bildirecektir. İptal edemiyorlarsa, örneğin siparişiniz zaten gönderilmişse, teslimatı beklemeniz ve iade politikamız doğrultusunda ürünleri iade etmeniz gerekecektir.

Yürürlükteki yasalar uyarınca, AB, AEA ve Birleşik Krallık'ta yerleşik tüketicilerin para iadesi için belirli satın alma işlemlerinden vazgeçme veya iptal etme hakkı vardır. Cayma veya iptal hakkı (bundan böyle birlikte "cayma hakkı" olarak anılacaktır), AB/AEA/İngiltere'deki tüketicilere, teslimatın alınmasından itibaren 14 gün içinde fiziksel mal alımından cayma ve para iadesi karşılığında satın aldıkları ürünü iade etme imkanı tanımaktadır.

Ayrı olarak ve AB/AEA/İngiltere'nin cayma hakkını kısıtlamadan, Fruugo dünya çapındaki tüm müşterilerine gönüllü olarak bir iade süresi sunmaktadır. Bu süreçle ilgili ayrıntılar için lütfen ve Cayma Hakkı Politikamıza bakın.

Siparişinizi iptal etme kararınızı İadeler, Geri Ödemeler ve İptaller sayfamız uyarınca bize bildirmelisiniz. İptal talebinde bulunmanın en hızlı yolu bu olduğundan, talebinizi İnteraktif Yardım Merkezimiz aracılığıyla iletmenizi öneririz, ancak AB, AEA ve Birleşik Krallık'ta bulunan müşteriler için, tercih edilirse, lütfen aşağıdaki model iptal formunu doldurun, yazdırın ve postalayın (ancak bu zorunlu değildir):

Lütfen satırın altındaki bölümleri doldurun, formu yazdırın ve şu adrese gönderin: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.


Kime: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.

Aşağıdaki mallara ilişkin satış sözleşmemden çekildiğimi bildiririm:

Sipariş numarası:

Sipariş tarihi:

Adınız:

Adresiniz:

Hizmet hesabı e-posta adresiniz:

İmzanız:

Tarih:

Ayrıca, geri ödeme işleminizi gerçekleştirebilmemiz için Ürün(ler)inizi satın aldığınız perakendeciye iade etmeniz gerekecektir. Bu, yukarıdakinden farklı bir adres olacaktır; bunu interaktif Yardım Merkezimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Ürünlerinizi doğrudan Fruugo'ya GÖNDERMEYİN - bu, iptalinizi ve para iadenizi geciktirecektir.


25. ANLAŞMAZLIKLAR VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcılar ve Satıcılar

Kendinizi Hizmetin başka bir kullanıcısı veya üçüncü bir tarafla bir anlaşmazlık içinde bulursanız, diğer tarafla iletişime geçmenizi ve anlaşmazlığı dostane bir şekilde çözmeye çalışmanızı öneririz.

Bir Ürünle ilgili herhangi bir sorun öncelikle doğrudan Ürünü satan perakendeciye iletilmelidir.

Hizmet üzerindeki bir işlemle ilgili bir anlaşmazlığı çözemeyen alıcılar ve satıcılar, bir çözüm bulmak için Fruugo'nun Müşteri Hizmetleri ile birlikte çalışabilir. Fruugo'nun tek ve mutlak takdirine bağlı olarak, Fruugo anlaşmazlıkları iyi niyetle çözmenize yardımcı olmaya çalışabilir, ancak yasal konular veya iddialarla ilgili yargılarda veya tespitlerde bulunmayacağız. Fruugo'nun herhangi bir anlaşmazlığı çözme veya çözülmesine yardımcı olma yükümlülüğü yoktur.

Fruugo'yu diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflarla olan anlaşmazlıklardan kaynaklanan her türlü iddia, talep ve zarardan muaf tutmayı kabul etmiş olursunuz.

Alıcılar ve Fruugo

Siz ve Fruugo arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, çözüm aramak için Yardım Merkezimizi kullanarak Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçmenizi öneririz.

Bu Sözleşme, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık için, İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Siz veya Fruugo, uygun anlaşmazlıkları https://www.cedr.com adresindeki Centre for Effective Dispute Resolution nezdinde arabuluculuğa veya AB'de ikamet ediyorsanız https://ec.europa.eu/consumers/odr adresinden erişebileceğiniz Avrupa Komisyonu'nun çevrimiçi anlaşmazlık çözüm platformu aracılığıyla çözüme havale edebilirsiniz.

26. GENEL BİLGİLER

Fruugo, Hizmeti kullanarak malları sipariş ettiğiniz tarihte makul olarak öngörülebilen hasarlar da dahil olmak üzere, bu KK kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya getirilmemesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan arızi, özel, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar, herhangi bir kar kaybı (doğrudan veya dolaylı), satış kaybı, iyi niyet veya itibar

kaybı, iş kaybı, üçüncü taraf talepleri, saf ekonomik kayıp için sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) veya başka bir şekilde size karşı sorumlu olmaz.

Bu KK'da yer alan hiçbir husus, ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalara ilişkin sorumluluğumuzu hariç tutmaz veya kısıtlamaz.

Bu KK'ya taraf olmayan bir kişi, 1999 Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası kapsamında herhangi bir şartı uygulama hakkına sahip olamaz.

İşbu KK'nın herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı işbu KK'nın diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Fruugo'nun KK'nın herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmaması veya uygulamaması, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

Fruugo, haklarımızdan herhangi birini atayabilir veya devredebilir veya bu KK kapsamındaki yükümlülüklerimizden herhangi birini herhangi bir üçüncü tarafa taşere edebilir. Fruugo, hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını (önceden izniniz olmadan) bağlı şirketlerimizden herhangi birine devretme veya devretme hakkına sahip olacaktır. Fruugo hesabınızın kişisel olduğunu ve devredilemeyeceğini kabul etmiş olursunuz. Fruugo'nun yazılı olarak açık izni olmadıkça, bu KK kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini atayamaz veya devredemez ya da yükümlülüklerinizden herhangi birini taşerona veremezsiniz.

Bu KK, siz ve Fruugo arasındaki tüm ilişkiyi yönetir ve ilişkimiz süresince yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, sizinle Fruugo arasında bir ortaklık, ortak girişim veya acente ilişkisi, istihdam veya franchise ilişkisi oluşturmak için tasarlanmamıştır veya yorumlanmamalıdır.

Bu Sözleşme (burada atıfta bulunulan uygulamalar ve politikalar dahil) siz ve Fruugo arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.

Hizmeti kullanımınız, bağlı kuruluş hizmetlerini, üçüncü taraf içeriklerini veya üçüncü taraf yazılımlarını kullandığınızda geçerli olabilecek ek hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu KK'daki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir.

Bu KK, Hizmete erişiminiz sonlandırıldıktan veya Hizmeti kullanımınız sona erdikten sonra bile yürürlükte kalacaktır.