Fruugo Üçüncü Taraf Yasal Şikayetler Politikası

Son Güncelleme: Ağustos 2023

Bu Politika, Fruugo platformunun veya Fruugo hizmetlerinin Fruugo perakendecileri veya Fruugo'nun kendisi tarafından kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili olarak üçüncü taraflarca ("siz") yapılan şikayetler, yasal bildirimler ve diğer iletişimler ("Şikayetler") için geçerlidir. Bu Politika, Kullanım Koşulları ("KK") ve Gizlilik Bildirimimiz ile birlikte okunmalıdır.  Bize bir Şikâyet göndererek, bu Politikaya bağlı kalacağınızı kabul ve beyan etmiş olursunuz.  

 KK'de açıkça belirtildiği gibi, Fruugo'da görüntülenen tüm ürünler bağımsız üçüncü taraf perakendeciler tarafından satışa sunulmakta ve satılmaktadır.  Fruugo ürünlerin ne alıcısı ne de satıcısıdır ve Fruugo ürün tedarik zincirinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Platformu sağlıyoruz ve perakendecilerin ticari temsilcisi olarak hareket ederek perakendecilerin ve müşterilerin işlemleri tamamlamasını sağlıyoruz.  Bir ürünün satışının tamamlanması üzerine kurulan bir sözleşme yalnızca müşteri ile perakendeci arasında yapılır.  Bu tür bir sözleşmeye taraf değiliz ve bundan kaynaklanan veya bununla bağlantılı herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.  İlgili ürünleri ele almıyor, doğrulamıyor veya başka bir şekilde görmüyoruz ve yerine getirme hizmeti sağlamıyoruz.  

Bununla birlikte, saygın bir çevrimiçi perakende acentesi olarak tüm Şikayetleri ciddiye alıyoruz.  Pazar yerimizin dürüstlüğü işimiz ve tüm ortaklarımız için son derece önemlidir.  Bu nedenle, üçüncü tarafların herhangi bir Şikayette bizimle iletişime geçmesini mümkün olduğunca basit hale getirmeye çalıştık.

Bildirim

Şikayetinizin derhal dikkate alınmasını sağlamak için lütfen aşağıdaki bildirim yöntemlerini kullanarak Fruugo ile iletişime geçin. Fruugo, üçüncü bir tarafın uygun Şikayet formunu ve/veya sürecini kullanmamasından sorumlu tutulamaz ve aşağıda belirtilen hedef zaman çizelgeleri, doğru sürecin izlenmediği durumlarda bu tür Şikayetler için geçerli değildir. Lütfen endişelerinizi aşağıdaki uygun kanal aracılığıyla Fruugo'ya bildirdiğinizden emin olun:

Fruugo ve Fruugo iletişim hakkında sorular

Yardım

Yardım Merkezi kullanarak çoğu sorunuza yanıt bulabilirsiniz. 

Müşteri Hizmetleri 

Fruugo sitesinin kullanımı hakkında, alım ve satım da dahil olmak üzere herhangi bir sorunuz varsa, lütfen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacak olan Yardım Merkezi aracılığıyla Müşteri Hizmetleri Ekibimizle iletişime geçin.

Fikri Mülkiyet Şikayetleri

Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız Hukuk Ekibimize bir Şikayet göndermek için aşağıdaki özel raporlama formlarımızı kullanabilirsiniz. Bu formları kullanılarak yapacağınız tüm Şikayetler derhal dikkate alınır ve Fruugo Bildirimi ve Kaldırma Prosedürüne uygun olarak incelenerek işleme alınır.

Bir hak sahibi veya marka temsilcisi olarak iddia edilen bir ihlali bildirmek için lütfen aşağıdaki formu kullanın:

https://www.fruugo.co.uk/help/report

Bu forma, Yardım Merkezi üzerinden "Bir ticari marka veya telif hakkı sorgum var" gerekçesi ile de erişilebilir.

Diğer bildirimler

Lütfen Fruugo platformunun, Fruugo hizmetlerinin Fruugo perakendecileri tarafından kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili diğer tüm Şikayetleri veya Mevzuata İlişkin Sorunları, belirtilen Hukuk Ekibi e-posta adresine bildirin: legal @fruugo.com

Şikayetin içeriği

Şikayetiniz, Şikayetin yasal olarak tam olarak doğrulanması ve bizim ve etkilenen perakendeci(ler)in Şikayeti anlaması için makul olarak gerekli tüm bilgi ve kanıtları içermelidir.

Şikayet, asgari olarak, geçerli yasal hakların, gerekçelerin ve/veya sorumlulukların ve dayanılan tüm mevzuatın açık bir açıklamasını; yasal bir ihlal olduğu iddianızı makul bir şekilde destekleyen gerçekleri; ihlal ettiği iddia edilen ürünlere doğrudan köprüler de dahil olmak üzere Fruugo'daki listeleme(ler) ile ilgili bilgileri; varsa ticari marka numaralarını; etkilenen yargı alanlarını ve Fruugo'nun Şikayetinizle mümkün olduğunca verimli bir şekilde ilgilenmesine yardımcı olacak diğer ilgili bilgileri içermelidir.  

Şikâyetinizin incelenmesini geciktireceğinden, lütfen aşırı, ilgisiz ve/veya net olmayan belge veya bilgiler sunmayın.  Belirsiz veya dayanaksız herhangi bir Şikayeti reddetme hakkımız saklıdır.

Fruugo'ya sağlanan tüm bilgi ve belgeler İngilizce olmalı veya İngilizceye çevrilmelidir.

Bize sağlanan iletişim bilgileri

Fruugo platformunu kullanan perakendeciler adına aracı bir ticari temsilci olarak rolümüz gereği, bir perakendeciyi etkileyen bir Şikayetin ayrıntılarını o perakendeciye iletmekle yükümlüyüz. Fruugo, veri koruma yükümlülüklerini son derece ciddiye almaktadır. Bir şikayette bulunarak, Fruugo'nun Şikayet bilgilerinizi perakendeci(ler)e iletmesine ve bu amaç için gerekli kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş olursunuz. Şikayeti göndermek için kullandığınız iletişim bilgilerinizin perakendeciye iletilmesini istemediğiniz durumlarda, lütfen sizinle doğrudan iletişime geçmesi için perakendeciye iletilebilecek açık ikincil iletişim bilgilerini sağladığınızdan emin olun Bir Şikayet göndermenin bir sonucu olarak, Şikayeti tartışmak veya itiraz etmek isteyebilecek olan etkilenen perakendeci(ler) tarafından sizinle iletişime geçilebileceğini kabul ve beyan edersiniz.  İlgili perakendeci(ler) ile yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde ilişki kuracağınızı ve ilgili tartışma veya anlaşmazlığın sonucunu derhal bize bildireceğinizi kabul edersiniz.  Ayrıca, Fruugo'nun bu tür tartışmalardan veya anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yasal veya mali sonuçtan veya size verilen herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.     

Zaman Çizelgeleri 

Bir Şikayete ilk yanıtımızı üç (3) iş günü içinde vermeye gayret ediyoruz, ancak bu süreyi önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. 

İlk yanıt verme süremizi geciktirebileceğinden, lütfen aynı şikayetle ilgili mükerrer şikayetler veya tekrarlanan mesajlar göndermeyin. Sizinle daha sonra kurulacak her türlü iletişimle ilgili olarak, Hukuk Ekibimizin kapasitesini ve en acil şikayetlere öncelik verme ihtiyacını göz önünde bulundurarak, mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz. Şüpheye mahal vermemek için, hükümet ve mevzuatla ilgili Şikayetler öncelikli olacaktır.  

Şikâyetinizin acil olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunu Şikâyetinizin konu satırında açıkça belirtin ve bunun nedenlerine ilişkin bir açıklama ekleyin (örneğin, kamuya ciddi bir zarar verme riski varsa).  

Yanıtımız

Bu Politikaya uymanız koşuluyla, makul bir süre içinde, hem yasal olarak haklı hem de gerekli olduğunu düşündüğümüz her türlü önlemi alacağız. Yanıtımız, ilgili listelemenin (listelerin) bazı veya tüm yargı bölgelerinde askıya alınmasını veya kaldırılmasını, perakendeciyi (perakendecileri) sorundan haberdar etmeyi, sorunu çözmek için ilgili perakendeciyle (perakendecilerle) sizinle bağlantı kurmayı ve/veya alınan önlemle ilgili olarak sizi bilgilendirmeyi içerebilir (ancak zorunlu değildir).  

Bu tür herhangi bir eylem, tam ve mutlak takdir yetkimiz dahilinde ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yaptığımız herhangi bir eylemin herhangi bir amaca ulaşmada geçici veya kalıcı olarak etkili olacağını beyan veya garanti etmiyoruz ve yapabileceğimiz herhangi bir eylemin etkinliğini ve/veya uygunluğunu sürekli olarak izleme veya başka bir şekilde kontrol etme yükümlülüğümüz olmayacaktır.  

Ayrıca, ilgili şikayetin yasal dayanağının bu Politikaya uygun olarak veya başka bir şekilde kanıtlanmadığı durumlarda, size bildirimde bulunmaksızın ürün listelerini ve/veya perakendecileri eski haline getirme hakkımız saklıdır. 

Çevrimiçi uyuşmazlık çözümü

ODR Tüzüğünün 14 (1) Maddesi uyarınca, AB Komisyonu bir çevrimiçi uyuşmazlık çözüm platformu (OS platformu) sağlamaktadır. Çevrimiçi uyuşmazlık çözüm platformuna şu adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Arabuluculuk 2019/1150 sayılı AB İş Platformu Tüzüğü'nün 12. Maddesi, bazı durumlarda arabuluculuk yapılabilmesini öngörmektedir.

Perakendeciler, Fruugo ile ortaya çıkan bir anlaşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülmesini talep edebilir. Anlaşmazlık, taraflardan herhangi biri tarafından CEDR'in bir arabulucu atayacağı Etkili Anlaşmazlık Çözüm Merkezi’ne (CEDR) havale edilebilir.

 

Ödemeler için perakendeci şikayet süreci

Fruugo tarafından sağlanan ödeme hizmetiyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen özel Hesap Yöneticinizle iletişime geçerek bize bildirin. Görüşleriniz hizmetimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Şikayetinizi, bize ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde çözmeyi taahhüt ediyoruz.

Sözleşmeci Kuruluşlar

Fruugo adına faaliyet gösteren yasal sözleşme kuruluşlarına ilişkin bilgi için lütfen KK'ya bakın.

Genel

Bu Politika İngiltere ve Galler yasalarına tabidir ve bu Politika ve Politika ile ilgili haklar ve yükümlülükler (sözleşme dışı haklar veya yükümlülükler dahil) ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık konusunda İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini geri dönülmez bir şekilde kabul etmiş sayılırsınız.  

Politikanın herhangi bir unsurunun yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, yine de mahkemenin tarafların Politika kapsamındaki niyetlerine etki etmek için çaba göstermesi gerektiğini ve Politikanın geri kalan unsurlarının tam olarak yürürlükte kalacağını kabul etmiş sayılırsınız.